Gépkocsijának műszaki érvényessége a közúti forgalomban való részvétel feltétele. A műszaki vizsgálat feltételeit, a vizsgálatok rendjét jogszabályok (5/1990. KÖHÉM rendelet és a 6/1990. KÖHÉM rendelet) írják elő.

A Marsal Kft mindhárom szervizében (Pápa, Ajka-Bakonygyepes, Veszprém) a Nemzeti Közlekedési Hatóság felhatalmazása alapján, kijelölt vizsgabiztosokkal végzi a műszaki vizsgáztatást (összkerék meghajtású járművekét is), beleértve a környezetvédelmi felülvizsgálatot is az alábbi kategóriákban:

• M1 kategória: Személyszállításra használt járművek, amelyek a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel rendelkeznek.

• N1 kategória: Árufuvarozásra használt, 3,5 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömeggel rendelkező járművek.

• O1 kategória: 0,75 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömegű pótkocsik. 

• L3e: motorkerékpárok, melyek 45 km/óra sebességnél nagyobb sebességűek, és 50 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belsőégésű motorral vannak ellátva

Személy autó
műszaki vizsga már
,

Rövid határidővel!

Előzetes műszaki vizsgálat során feltárt hibák javítása  márkafüggetlen szervizünkben, legyen szó szakszerviz, elektronikai, vagy karosszéria munkákról.

Az alábbi három telephelyünk hétfőtől péntekig várja a vizsgára jelentkezéseket.

A műszaki vizsgáztatásra vonatkozó kérelmet Magyarországon már forgalomba helyezett járművek esetén a gépjármű tulajdonosának, üzembentartójának személyesen vagy meghatalmazott útján kell kérnie egy erre kijelölt vizsgahelyen, így a Marsal Kft már említett telephelyein is. Meghatalmazás mintákat ide kattintva tud letölteni. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy nem magánszemély tulajdonos / üzembentartó esetén a kérelemhez csatolni kell a szervezet alapítói dokumentumait (társasági szerződés, alapító okirat, cégkivonat) és a képviseleti jogosultságot (aláírási címpéldány, aláírásminta) igazoló dokumentumot is.

A vizsgálati kérelemmel egyidejűleg igazolni kell azt is, hogy a gépjármű / motorkerékpár érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik.

A műszaki vizsgáztatás folyamatában a már említett KÖHÉM rendeletben meghatározott, a közúti közlekedésben való részvételhez szükséges műszaki feltételeket vizsgálják szakembereink, javítási, karbantartási munkákat a műszaki vizsgáztatás során nem végeznek. (A műszaki vizsga nem azonos a gépkocsi általános karbantartási munkáival.)

Mindhárom szervizünkben a műszaki vizsga hatósági folyamata előtt a jármű előzetes átvizsgálását javasoljuk ügyfeleinknek. Az előzetes átvizsgálás során a sikeres műszaki vizsgához kapcsolódó minden műszaki követelményt ellenőrzünk, s ha szükséges, ajánlatot készítünk a szükséges javítás(ok)ra.

Előzetes műszaki átvizsgálás nélküli műszaki vizsgáztatásra is biztosítunk lehetőséget, azonban fontos megjegyeznünk, hogy amennyiben a jármű műszaki állapota nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, s így nem lehetséges a műszaki érvényesség meghosszabbítása, ez nem mentesítő körülmény a műszaki vizsga jogszabályban meghatározott díjának megfizetése alól.