Szolgáltatások – Műszaki vizsgáztatás

 

Gépkocsijának műszaki érvényessége a közúti forgalomban való részvétel feltétele. A műszaki vizsgálat feltételeit, a vizsgálatok rendjét jogszabályok (5/1990. KÖHÉM rendelet és a 6/1990. KÖHÉM rendelet) írják elő.


A Marsal Kft mindhárom szervizében (Pápa, Ajka-Bakonygyepes, Veszprém) a Nemzeti Közlekedési Hatóság felhatalmazása alapján, kijelölt vizsgabiztosokkal végzi a személygépkocsi, a 3,5 t megengedett össztömeg alatti teherjárművek műszaki vizsgáztatását (összkerék meghajtású járművekét is), beleértve a környezetvédelmi felülvizsgálatot is, továbbá felhatalmazással bírunk motorkerékpárok műszaki vizsgáztatására is.


A műszaki vizsgáztatásra vonatkozó kérelmet Magyarországon már forgalomba helyezett járművek esetén a gépjármű tulajdonosának, üzembentartójának személyesen vagy meghatalmazott útján kell kérnie egy erre kijelölt vizsgahelyen, így a Marsal Kft már említett telephelyein is. Meghatalmazás mintákat ide kattintva tud letölteni. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy nem magánszemély tulajdonos / üzembentartó esetén a kérelemhez csatolni kell a szervezet alapítói dokumentumait (társasági szerződés, alapító okirat, cégkivonat) és a képviseleti jogosultságot (aláírási címpéldány, aláírásminta) igazoló dokumentumot is.


A vizsgálati kérelemmel egyidejűleg igazolni kell azt is, hogy a gépjármű / motorkerékpár érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik.


A műszaki vizsgáztatás folyamatában a már említett KÖHÉM rendeletben meghatározott, a közúti közlekedésben való részvételhez szükséges műszaki feltételeket vizsgálják szakembereink, javítási, karbantartási munkákat a műszaki vizsgáztatás során nem végeznek. (A műszaki vizsga nem azonos a gépkocsi általános karbantartási munkáival.)


Mindhárom szervizünkben a műszaki vizsga hatósági folyamata előtt a jármű előzetes átvizsgálását javasoljuk ügyfeleinknek. Az előzetes átvizsgálás során a sikeres műszaki vizsgához kapcsolódó minden műszaki követelményt ellenőrzünk, s ha szükséges, ajánlatot készítünk a szükséges javítás(ok)ra.


Előzetes műszaki átvizsgálás nélküli műszaki vizsgáztatásra is biztosítunk lehetőséget, azonban fontos megjegyeznünk, hogy amennyiben a jármű műszaki állapota nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, s így nem lehetséges a műszaki érvényesség meghosszabbítása, ez nem mentesítő körülmény a műszaki vizsga jogszabályban meghatározott díjának megfizetése alól.


Marsal Kft.
Opel - Suzuki márkakereskedés
Pápa - Ajka - Veszprém